Achitarea taxei de școlarizare

Studenții înmatriculați la taxă în anul universitar 2017-2018, vor achita prima jumătate din taxa de școlarizare în prima jumătate a lunii octombrie a anului în curs.

Detalii

Pagina 4 din 4