Cereri de mobilitate academică definitivă (transfer)

Cererile se depun  în perioada 29-31.08.2022.

Acte necesare: - cerere de mobilitate academică definitivă în dublu exemplar 

                             - programa analitică în original

                             - situație școlară în original