Licență

 

Programe de studii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Sănătate. Durata studiilor este de 6 ani (360 de credite ECTS). Pregătirea viitorilor medici se face printr-o specializare de licență cu 5.500 de ore de teorie şi practică. Programul de studii are în vedere acumularea cunoştințelor de bază şi de specialitate în domeniul medical menite să asigure dezvoltarea motivației pentru profesia de medic prin realizarea unui proces de învățământ de calitate, integrarea activității teoretice cu practica medicală pentru dobândirea competențelor şi abilităților necesare exercitării profesiei de medic generalist, cooptarea studenților în activități de cercetare pentru a le stimula opțiunea de a deveni cercetători în domeniul medical.

 

Discipline studiate: anatomie, fiziologie, biochimie, biofizică, histologie, bacteriologie-virusologie-parazitologie, genetică, fiziopatologie, morfopatologie, chirurgie, medicină internă

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții specializării de Medicină se pot înscrie la examenul de rezidențiat pentru specializarea în domenii medicale și chirurgicale în centre universitare medicale din România sau din țări ale UE, și/sau continuarea studiilor în ciclul următor de masterat și doctorat.

Plan de învățământ

Programul de studiu Asistentă Medicală a început în anul 1999, beneficiind de experiența unui proiect TEMPUS, iar din anul 2005 îşi desfăşoara activitatea o specializare de nivel universitar, în conformitate cu normele Comunității Europene. Pregătirea viitorilor asistenți medicali se face printr-o specializare de licență, cu durata de 4 ani, având 4600 de ore de teorie si practica. Disciplinele din planul de învățământ asigură atât acumularea cunoştințelor teoretice cât şi dobândirea unei experiențe clinice şi a unei atitudini etice adecvate. Pregătirea se va desfaşura în contextul reglementărilor sectoriale ale Uniunii Europene şi a reglementarilor în vigoare ale Ordinului Asistenților Medicali

 

Discipline studiate: anatomie, tehnica îngrijiri bolnavului, fiziologie, genetică, fiziopatologie, morfopatologie, chirurgie, medicină internă

Plan de învățământ

Programul de studii pentru specializarea balneofiziokinetoterapie şi recuperare are definite următoarele obiective de formare în domeniul sănătate pentru formarea profesională:
- întelegerea scopului kinetoterapiei şi balneofozioterapiei generale, a conceptelor moderne de recuperare şi a locului acestora în cadrul ştiinelor pentru sănătate, a responsabilitătilor legale şi consideratiilor etice ale practicii profesionale;
- acumularea abilităților necesare profesiei de kinetoterapeut şi balneofizioterapeut definite în cadrul competențelor dezvoltate prin parcurgerea programului de studii.

 

Programul de studii balneofiziokinetoterapie și recuperare pregătește fiziokinetoterapeuți, specialişti cu înaltă calificare în servicii de asistență terapeutică din domeniul recuperării, al reabilitării fizice şi funcționale, care să fie capabili să asigure servicii de prevenție şi tratament prin terapii specifice atât pentru populația sănătoasă (rolul profilaxiei fiind unanim recunoscut), cât şi celei afectatede patologii multiple, simple sau asociate (specialistul fiziokinetoterapeut având un rol important, complementar medicului specialist).

Plan de învățământ

Programul de studii Laborator clinic își deschide în anul 2013 pentru prima dată porțile răspunzând unei nevoi acute pe piața muncii și în condițiile funcționării unui număr foarte redus de unități de învățământ cu acest profil la nivel național.

 

Această nouă specializare medicală le oferă celor interesați șansa unei pregătiri la standarde înalte, cu cadre didactice cu experiență și în spații cu dotări moderne pentru activități didactice cât și pentru practica clinică precum și a calificării într-o profesie de interes în contextul medicinei moderne.

 

Specializarea ca asistent de laborator clinic le oferă absolvenților multiple oportunități de angajare atât în țară cât și în străinătate, în sectorul public sau privat, în domeniul clinic sau de cercetare științifică

Plan de învățământ