Masterat

 

Programare pentru susținerea interviului MSIP

Programare pentru susținerea interviului MSPPS

Înscriere Master - Până în 19 septembrie 2021, ora 13:00

Susținere interviu Master - 21-22 Septembrie 2021
Detalii înscriere Master

Toti candidatii la programele de master trebuie sa isi faca inscrierea online    AICI   

Managementul strategiilor preventive și politici sanitare

Tematica examenului de admitere

Concurs de admitere

 • 50% interviu din tematică
 • 50% media examenului de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media generală a anilor de studiu din ciclul licenței
 2. nota obținută la probă scrisă a examenului de diplomă / licență
 3. nota obținută la probă de susținere a lucrării de licență

Medicină Tradițională Chineză

Anunț important !

Datorită situației epidemiologice speciale, care nu permite deplasarea cadrelor didactice de la Universitatea de Medicină Chineză din Beijing ( Beijing University of Chinese Medicine) pentru a putea desfășura cursurile din cadrul programului de Masterat de Medicină Tradițională Chineză, se suspendă înscrierile pentru anul universitar 2021-2022, urmând a fi reluate când situația o va permite. 

Prezentarea programului 
Tematica examenului de admitere

Concurs pe bază de interviu

 • atestat limba engleză
 • 50% interviu
 • 50% media examenului de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. nota interviu
 2. nota examenului de licență
 3. media anilor de studiu

Managementul și strategiile îngrijirilor paliative

Tematica examenului de admitere  

Concurs de admitere

 • 50% interviu din tematică
 • 50% media examenului de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. nota obținută la interviu
 2. media generală anilor de studiu din ciclul licenței
 3. nota obținută la probă scrisă a examenului de diplomă / licență
 4. nota obținută la probă de susținere a lucrării de licență
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 4.000 lei / an pentru MSPPS, MSIP și Master Medicină Tradițională Chineză.

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV -admitere:

1. Taxa de înscriere se achită :
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
Tipul taxei: taxă admitere Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere) Inițiala tatălui Facultatea aleasă pentru înscriere Forma de învățământ (IF) Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca OBLIGATORIU într-un singur fișier, în aplicația de înscriere.
Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

2. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achită:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere . Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
Tipul taxei: taxă școlarizare
Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere) Inițiala tatălui Facultatea unde a fost admis Programul de studii Forma de învățământ (IF)
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Afla mai multe pe admitere.unitbv.ro