Rezultatele admiterii - iulie 2020

În atenția candidaților admiși:

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI – FAZA FINALĂ IULIE: 3 și 4 august 2020, orele 9:00 - 13:00, sala KII 5, corp K, str. Nicolae Bălcescu nr. 56, etaj 2.
Accesul în clădire este permis numai cu mască de protecție.

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare. Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE SOLICITĂ RESTITUIREA PRIMEI TRANȘE A TAXEI DE ȘCOLARIZARE CA URMARE A TRECERII DE PE UN LOC CU TAXĂ LA UN LOC BUGETAT ÎN FAZA FINALĂ:

Solicitarea se face prin trimiterea pe email (admitere-med@unitbv.ro) a următoarelor documente, după ce acesta încarcă în platforma de admitere contractul de studii semnat:

Rezultate admitere faza I

Rezultate admitere faza II

Rezultate admitere faza finală

  • • Medicină