Rezidențiat cetățeni UE

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene au acces la rezidențiat în aceleași condiții cu cele prevăzute de lege pentru cetățenii români. Concursul național de rezidențiat se organizează de regulă în luna noiembrie, se desfășoară în limba română după o tematică și bibliografe stabilită. Numărul locurilor scoase la concurs se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale.

Pregatirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregătire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.

Etapa ulterioara încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic specialist, examen care se susține în cadrul sesiunilor organizate de Ministerul Sănătății (două sesiuni anuale, martie și octombrie) după o metodologie a ministerului care se publică înainte de examen.

La examen se pot prezenta doar medicii care au efectuat integral programul de pregătire. După promovarea examenului, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul obținut și eliberează un certificat de medic specialist.