Informații

Stagiul de Bioetică

1) stagiile de Bioetică pot fi programate doar în perioada în care există activități didactice

-    pentru semestrul 1, în perioada 15-31 octombrie sau 15-31 noiembrie;

-     pentru semestrul 2, în perioada 15-31 martie sau 15-31 iunie.

2)  aprobarea pentru desfășurarea stagiului se solicită cu o lună înainte de derularea stagiului (valabil pentru orice schimbare a stagiului), cu semnătura coordonatorului

a)      cerere: pentru obținerea semnăturii din partea prof. univ. dr. Liliana Rogozea veți transmite un e-mail pe adresa r_liliana@unitbv.ro, cu subiect "Stagiu de bioetică - solicitare aprobare stagiu", la care atașați cererea completată și vizată de coordonatorul din specialitatea dvs. (conform modelului anexat)

b)      în interiorul e-mailului

•          b1) pentru rezidenții care au centrul de pregătire Brașov:

·      numele și prenumele,

·      specialitatea, anul de rezidențiat,

·      perioada în care doriți să efectuați stagiul

·      coordonatorul de rezidențiat

•          b2) pentru rezidenți cu alt centru de pregătire decât Brașov – se vor menționa:

·      numele și prenumele,

·      specialitatea, anul de rezidențiat,

·      perioada în care doriți să efectuați stagiul

·      centrul de pregătire: …………

·      coordonatorul de stagiu din centrul universitar în care este repartizat

·      coordonatorul de stagiu din centrul

·      motivul pentru care solicită aprobarea detașării (detașarea este posibilă doar dacă există motive bine intemeiate)

c)       Actele vor fi trimise la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartiția  de efectuare a stagiului.

3) solicitare tema: cu 3-4 zile înainte de derularea stagiului veți trimite un e-mail pe adresa r_liliana@unitbv.ro precizând:

·       la subiect stagiu de bioetică;

·       în interiorul e-mailului: numele și prenumele, specialitatea, perioada de stagiu aprobată;

·       e-mailul se trimite individual

4) în decurs de 3-4 zile veți primi pe e-mail informațiile necesare derulării stagiului 

·      pentru derularea stagiului veți primi o tema care se realizeaza prin studiu individual, desfasurat in perioada stagiului

·      la finalizarea realizarii temei aceasta va fi analizata de coordonatorul de stagiu de etica și va fi revizuită – la nevoie – pe baza indicatiilor primite

·      pentru obtinerea informatiilor necesare si analiza subiectului activitatile de informare se pot derula atât prin acces la biblioteca UNITBV cât și prin consultarea surselor de informare în cadrul activităților de studiu individual

5) termenul maxim de transmitere a materialelor: 2 săptămâni de la finalizarea stagiului

-   transmiterea se face obligatoriu prin reply la e-mailul in care ati primit tema
- pentru pontaj - documentul trebuie realizat conform modelului anexat

6) pentru trecerea notelor va trebui sa prezentați alături de carnetul de rezident si un document de identitate