Rezultate admitere faza I

 

DEPUNERE CONTESTAȚII

Contestațiile cu privire la rezultatele probelor scrise la programele de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Laborato clinic, se depun la secretariatul Facultății de Medicină ( Str. Nicolae Bălcescu, nr. 56, etaj II) până în data de 29.07.2020 ora 15:00. Accesul în clădire este permis numai cu mască de protecție.

 

INFORMAȚII PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI LA PROGRAMELE DE STUDII:

MEDICINĂ, ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, LABORATOR CLINIC

PERIOADA PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI: 29 - 30 iulie 2020, orele 9:00 - 15:00, sala K II 5 – (str. Nicolae Bălcescu nr. 56, etaj II). Accesul în clădire este permis numai cu mască de protecție. Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare. Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială. Dacă confirmarea locului nu este făcută de candidat, este necesară o împuternicire olografă. ( pentru candidații admiși la Buget).

 

INFORMAȚII PENTRU CANDIDATII ADMIȘI PE LOCURI BUGETATE

Detalii aici

INFORMAȚII PENTRU CANDIDATII ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ

Detalii aici

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ADMIȘI pe programe de studii

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Medicină admiși:
BUGET
CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RESPINȘI


Conform Procesului verbal întocmit de Comisia de redactare a subiectelor la disciplina Biologie, întrebările 5,6,7 (care fac parte din capitolul “Niveluri de organizare: Celule, țesuturi, organe, sisteme de organe, organism” și nu se regasesc în tematica de concurs pentru programele de studii: Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Laborator Clinic) se anulează, ceea ce duce la acordarea punctajului aferent acestor întrebări tuturor candidaților.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ admiși:
BUGET
CU TAXĂ
CANDIDAȚI RROMI
BUGET CANDIDAȚI SPECIALI

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE admiși:
BUGET
CU TAXĂ