Rezultate admitere faza III

 Pentru CONFIRMAREA LOCULUI, candidații declarați admiși în Faza III (la TOATE programele de studii ale Facultății de Medicină), trebuie să iși aduca dosarul cu actele ÎN ORIGINAL în data de 29 iulie 2019, între orele 11:00 - 13:00. Cei admiși pe locurile cu taxă pot aduce actele în copii legalizate și trebuie sa aibă în dosar și DOVADA PLĂȚII primei tranșe a taxei de școlarizare în valoare de minim 1000 de lei. Plățile se pot efectua și la casieria universității din Corpul T. Confirmarea locului se face personal sau prin împuternicit cu procură notarială.
Candidații declarați admiși care nu îndeplinesc condițiile de mai sus vor fi RETRAȘI DEFINITIV de pe liste.

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Lista total înscriși medicină - în ordine alfabetică
Medicină admiși:
MEDICINĂ - BUGET
MEDICINĂ - CU TAXĂ
CANDIDAȚI RROMI
CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, LABORATOR CLINIC

Lista total înscriși - în ordine alfabetică
- Asistență medicală generală - BUGET
- Asistență medicală generală - CU TAXĂ
- Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - BUGET
- Balneofiziokinetoterapie și recuperare - CU TAXĂ
- Laborator clinic - BUGET
- Laborator clinic - CU TAXĂ
- Candidați admiși rromi

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI