Admitere

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ

IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2018 FACULTATEA DE MEDICINĂ:
Candidatul declarat admis, se obligă să depună la Facultate fișa de înscriere listată la finalizarea înscrierii on-line și actele de studii în original, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe platforma în momentul înscrierii. Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.
Depunerea de acte originale se face personal de către candidat, cu act de identitate sau de catre un reprezentant legal desemnat prin procură legalizată și care se legitimeaza cu actul de identitate.

 

REZULTAT CONTESTAŢTIE ADMITERE PROGRAMUL DE STUDII MEDICINA

In termenul legal a fost inregistrata o singura contestatie la proba de concurs de la programul de studii Medicina.

Contestatia inregistrata cu Nr. 3675 / 26.07.2018 depusa de candidata ILIE M.I. MARIA MIHAELA  a fost analizata de comisia de solutionare a contestatiilor care a acordat acelasi punctaj afisat in listele de Faza I. Prin urmare contestatia a fost respinsa.

Comisia de solutionare a contestatiilor.

BAREM EXAMEN AMG, BFKT, LC - 26.07.2018
BIOLOGIE

În conformitate cu Metodologia admiterii, la programele de studii de licență de la Facultatea de Medicină contestațiile privind conținutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisia de admitere a Facultății de Medicină și se depun în termen de două ore  de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conținutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

BAREM EXAMEN MEDICINA 25.07.2018 
BIOLOGIE
CHIMIE

În conformitate cu Metodologia admiterii, la programele de studii de licență de la Facultatea de Medicină contestațiile privind conținutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisia de admitere a Facultății de Medicină și se depun în termen de două ore  de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conținutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

REZULTATE CONTESTAȚII GRILE BC25 MEDICINĂ - 25.07.2018