Formulare tipizate pentru studenți și perioade de depunere aferente - 2023

 Studenții care doresc să depună cereri la Secretariat, pot folosi următoarele formulare.

Cererile se depun fizic la Secretariatul facultății.

  • Cerere reînmatriculare- pentru cei care au fost exmatriculați, și doresc să reia studiile. Se depune în perioada 04-08.09.2023, împreună cu dovada achitării taxei de reînmatriculare.
  • Cerere întrerupere studii- se poate depune pentru maxim 2 ani universitari, în perioada 04-08.09.2023.
  • Cerere reluare studii (revenire din întrerupere studii)- pentru cei care au beneficiat de întreruperea studiilor și doresc să își continue studiile. Se depune în perioada 04-08.09.2023.
  • Cerere de prelungire a duratei de școlarizare (repetare)- pentru cei care doresc repetarea unui an de studiu. Perioada de depunere: 04-08.09.2023.
  • Cerere mărire notă- se depune în perioada 10-14.07.2023, pentru maxim 2 discipline, cu condiția ca studentul să fie integralist la sfârșitul sesiunii de vară (03.06 – 02.07.2023).
  • Cerere retragerepentru cei care doresc să se retragă de la facultate.
  • Notă de lichidare- se completează la absolvire / retragere / întrerupere studii.