Stagiu de practica program de studii Medicina

 

Stimați studenți,
În perioada 05.07.2021- 30.08.2021 se va desfășura practica de vară în unități sanitare conform fișelor de disciplină de practică. În acest sens vă aducem la cunoștință următoarele:
- Practica de vară cumulează 160 de ore și se efectuează în program zilnic de 8 ore
(4 săptămâni, câte 20 de zile lucrătoare pe lună). În situația participării la gărzi acestea nu pot depăși 40 de ore.
- Practica va fi efectuată în următoarele tipuri de unități sanitare/secții de spital
Anul I- cabinete de medicina familiei
Anul II- cabinete de medicina familiei/camere de gardă spitale generale
Anul III- Spitale generale-secții medicale
Anul IV- Spitale generale-secții chirurgicale
Anul V- Spitale- secții de specialitate medicale și chirurgicale/ Cabinete medicale ambulatorii/ Cabinete de medicină familiei/Camere de gardă/ UPU/CPU
- Practica de vară poate fi efectuată și în alte localități decât cea în care se află centrul universitar.
- Fiecare student identifică locația de practică și solicită un acord verbal de la conducătorul unității (ex. pentru Brașov https://dspbv.ro/unitati-sanitare/)
- Studentul descarcă de pe site cererea, pe care o adresează Facultății pe emailul secretariatului.
- Cererile sunt verificate de către coordonatorul de practică al Facultății (prof dr Ioan Scârneciu) în vederea conformității locului de alegere a practicii și a calificării tutorelui de practică desemnat de către unitatea sanitară.
- Facultatea emite adresă către unitatea sanitară pentru practică.
- Studentul descarcă convenția cadru de pe site-ul Facultății de Medicină, pe care îl va tipări în 3 exemplare urmând să fie completată cu datele personale ale practicantului și ale reprezentantului unității sanitare.
- Studentul descarcă de pe site-ul Facultății Fișa de observare/evaluare a abilităților și competențelor pentru anul de studiu în care se află și o va prezenta tutorelui de stagiu, aceasta urmând să fie completată și semnată de către acesta la finalul stagiului de practică
- Studentul descarcă de pe site-ul Facultății modelul de atestat de practică ce va fi completat de către responsabilul din unitatea sanitară.
- Pe durata practicii studentul va trebui sa respecte prevederile convenției cadru.
- Până la data de 30.08.2021 fiecare student va trebui sa încarce pe platforma elearning a Unitbv la secțiunea practică de vară creată pentru anul respectiv de studiu, următoarele documente scanate:
• Conventia cadrul semnată
• Fisa de observare/evaluare a abilităților practice și competențelor ( completată/semnată și notată de către tutorele de stagiu)
• Atestatul de practică semnat de către unitatea sanitară.

Secretariatul Facultății de Medicină

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found