Stagiu de practica program de studii Medicina

 

Stimați studenți,

 • În perioada 04.07.2022- 31.08.2022 se va desfășura practica de vară în unități sanitare conform fișelor de disciplină de practică. În acest sens vă aducem la cunoștință următoarele:
 • Practica de vară cumulează 160 de ore și se efectuează în program zilnic de 8 ore (4 săptămâni, câte 20 de zile lucrătoare pe lună). În situația participării la gărzi acestea nu pot depăși 40 de ore.
 • Practica va fi efectuată în următoarele tipuri de unități sanitare/secții de spital:
 • Anul I- cabinete de medicina familiei
 • Anul II- cabinete de medicina familiei/ spitale generale, de preferință la triaj în camere de gardă. (ex Spital Codlea, Spital Zărnești, Spital Săcele, Spital CFR, Spital Victoria).
 • Anul III- Spitale generale-secții medicale adulți (Medicina interna)
 • Anul IV- Spitale generale-secții chirurgicale adulți (Chirurgie generală, Ortopedie, chirurgie plastică)
 • Anul V- Spitale- secții de specialitate medicale adulți/copii (toate) și chirurgicale adulti/copii (toate)- Cabinete medicale ambulatorii din diferite specialități/ Cabinete de medicină familiei  / Unități de Primiri Urgențe (Spitale Județene) /Centre de primiri Urgențe din spitale orășenești
 • Practica de vară poate fi efectuată și în alte localități decât cea în care se află centrul universitar.
 • Fiecare student identifică locația de practică și solicită un acord verbal de la conducătorul unității (ex. pentru Brașov https://dspbv.ro/unitati-sanitare/)
 • Studentul descarcă de pe site cererea, pe care o adresează Facultății pe emailul secretariatului.
 • Cererile sunt verificate de către coordonatorul de practică al Facultății (prof dr Ioan Scârneciu) în vederea conformității locului de alegere a practicii și a calificării tutorelui de practică desemnat de către unitatea sanitară.
 • Cererile sunt trimise către secretariatul Facultății până la data de 03.07.2022.
 • Facultatea emite adresă către unitatea sanitară pentru practică pe care studentul o va prezenta unității sanitare.
 • Fiecare student se înregistrează pe platforma de practică a UTBV

Pași: www.unitbv.ro – studenti- practica si voluntariat- practică studenți- autentificare (user name si parola de la unitbv)- formular de completat- finalizeaza cu trimite.

 • Pentru spitalele cu care facultatea de Medicină are încheiate acorduri de practică studentul va putea identifica datele de contract precompletate. În această situați, după trimiterea formularului de practică în platforma unitbv, nu mai este necesară listarea acestuia pentru semnare.
 • În situația în care UNITBV nu are încheiat un acord de practică cu unitatea sanitară aleasă pentru practică, datele vor fi completate de către student. Studentul descarcă convenția cadru, pe care o va tipări în 3 exemplare urmând să fie semnată de către părți.
 • Fiecare student va avea un cont pe platforma de e-learning a FMED în cadrul unui curs pentru practica de vară.
 • În acest curs se vor încărca la finalul practicii o serie de documente care vor atesta efectuarea practicii de vară:
 • Fișa de observare/evaluare a abilităților și competențelor (pe site-ul facultății) pentru anul de studiu în care se află și o va prezenta tutorelui de stagiu, aceasta urmând să fie completată și semnată de către acesta la finalul stagiului de practică.
 • Atestat de practică ce va fi completat de către responsabilul din unitatea sanitară.
 • Până la data de 30.08.2022 fiecare student va trebui sa încarce pe platforma elearning a Unitbv la secțiunea practică de vară creată pentru anul respectiv de studiu, următoarele documente scanate:
 • Convenția cadru semnată ( pentru cei care au încheiat convenții cu unități sanitare cu care UTBV nu are deja semnat un acord cadru)
 • Fisa de observare/evaluare a abilităților practice și competențelor ( completată/semnată și notată de către tutorele de stagiu)
 • Atestatul de practică semnat de către unitatea sanitară.
 • Practica de vară efectuată în cadrul mobilităților Erasmus este subiect pentru echivalare
Secretariatul Facultății de Medicină