Stagiu de practica program de studii Medicina

 

Stimați studenți,

 • În perioada 03.07.2023- 28.08.2023 se va desfășura practica de vară în unități sanitare conform fișelor de disciplină de practică. În acest sens vă aducem la cunoștință următoarele:
 • Practica de vară cumulează 160 de ore și se efectuează în program zilnic de 8 ore (4 săptămâni, câte 20 de zile lucrătoare pe lună). În situația participării la gărzi, numărul de ore de practică cumulate din acestea nu pot depăși 40 de ore.
 • Practica va fi efectuată în următoarele tipuri de unități sanitare/secții de spital:
 • Anul I- cabinete de medicina familiei
 • Anul II- cabinete de medicina familiei/ spitale generale (preferabil în camere de gardă, centre de primire urgență-CPU și unități de primire urgență-UPU.
 • Anul III- Spitale generale-secții medicale 
 • Anul IV- Spitale generale-secții chirurgicale 
 • Anul V- Spitale/Clinici generale și de specialitate / Ambulatorii de specialitate/ Cabinete / Cabinete de medicina familiei 
 • Practica de vară poate fi efectuată și în alte localități decât cea în care se află centrul universitar.
 • Pașii de urmat:
 • ÎNAINTE DE PRACTICĂ:
 • Fiecare student identifică locația de practică și solicită un acord verbal de la conducătorul unității (ex. pentru Brașov https://dspbv.ro/unitati-sanitare/)
 • Studentul descarcă de pe site cererea de practică, pe care o adresează Facultății pe emailul secretariatului.
 • Cererile sunt verificate de către coordonatorul de practică al Facultății (prof dr Ioan Scârneciu) în vederea conformității locului de alegere a practicii și a calificării tutorelui de practică desemnat de către unitatea sanitară.
 • Cererile sunt trimise către secretariatul Facultății până la data de 30.06.2023.
 • Facultatea emite adresă către unitatea sanitară pentru practică.
 • Studentul descarcă convenția cadru de pe site-ul Facultății de Medicină, pe care o va tipări în 3 exemplare urmând să fie completată cu datele personale ale practicantului și ale reprezentantului unității sanitare.
 • PE DURATA PRACTICII
 • Pe durata practicii studentul va trebui să respecte prevederile convenției cadru.
 • DUPĂ EFECTUAREA PRACTICII
 • După efectuarea practicii, studentul descarcă de pe site-ul Facultății Fișa de observare/evaluare a abilităților și competențelor pentru anul de studiu în care se află și o va prezenta tutorelui de stagiu, aceasta urmând să fie completată și semnată de catre acesta la finalul stagiului de practică.
 • Studentul descarcă de pe site-ul Facultății modelul de atestat de practică ce va fi completat de către responsabilul din unitatea sanitară. 
 • Până la data de 28.08.2023 fiecare student va trebui să încarce pe platforma elearning a Unitbv la secțiunea practică de vară creată pentru anul respectiv de studiu, următoarele documente scanate:
  • - Convenția cadru semnată
  • - Fișa de observare/evaluare a abilităților practice și competențelor (completată/semnată și notată de către tutorele de stagiu)
  • - Atestatul de practică semnat de către unitatea sanitară
 • Secretariatul Facultății de Medicină