Achitarea taxelor prin virament bancar

Detalii privind achitarea taxelor


Taxele de școlarizare, respectiv pentru examenele sau laboratoarele restante se pot plăti și prin virament bancar.
Datele necesare sunt următoarele:
Beneficiar : UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
CUI : 4317754
Cont IBAN : RO08TREZ13120F330500XXXX
BIC/SWIFT TREZROBU
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu urmatoarele informații :
– Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății),
– Inițiala tatălui,
– Facultatea,
– Anul de studiu,
– Forma de învățământ (zi, ID,FR),
– Tipul taxei (de școlarizare / de repetare examen / de recuperare laborator),
– În cazul taxelor de repetare examen sau de recuperare laborator: disciplina pentru care se achită taxa.

Dovada plății taxei de școlarizare se va trimite la secretariat, la adresa f-med@unitbv.ro. Termen achitare tranșa II: 30 mai 2020.
Dovada achitării taxei pentru repetare examene creditate sau recuperare laborator se va trimite electronic cadrului didactic!