Masterat

 

Programe de studii

Programul de master în MSPPS promovează ideea achiziției, pe tot parcursul vietii, de competențe complementare formării ințiale. Obiectivul specific al masterului în MSPPS constă în formarea şi dezvoltarea competențelor şi abilităților manageriale, complementare pregătirii medicale inițiale a cursanților, în vederea imbunătățirii raportului cost-beneficiu şi eficientizării serviciilor sanitare, în condiții de calitate ridicată a actului medical. Principala misiune este să completeze cunosțintele din domeniul managementului şi politicilor sanitare şi să contribuie la dezvoltarea de abilități necesare specialiştilor din domeniul medical, într-o paletă suficient de largă pentru ca pregătirea lor să aibă o cât mai extinsă utilitate socială şi la un nivel adecvat de calitate.

Masterul Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative apare ca o necesitate a dezvoltării serviciilor de asistență medicală în concordanță cu nevoile unei populații a cărei speranța de viața este în creştere şi care prezintă odată cu avansareaîin vârstă o patologie dominată de boli cronice maligne sau non-maligne care afectează dramatic calitatea vietii. Creşterea incidenței cancerului şi menținerea unui indice crescut al mortalității este un argument în plus pentru dezvoltarea acestui sector medical. Asistăm în ultimii ani la ajustări ale cadrului legislativ ce au inclus îngrijirile paliative în unități cu paturi şi din 2010 ingrijirile paliative la domiciliu şi în ambulatoriu - Legea drepturilor pacientului şi Contractul cadru din 2007.

Programul de studiu Master de Medicină Tradițională Chineză (MTC) (în limba engleză) reprezintă primul program de tip Masterat în Medicina complementară propus pentru a fi inființat în învățământul medical universitar din România și singurul de acest tip din Europa Centrală și de Est.

Introducerea Medicinei Tradiționale Chineze în curriculele universitare se înscrie în strategia Organizației Mondiale a Sănătații de promovare, integrare, reglementare și supraveghere a medicinei complementare.

Programul de studiu Master de MTC (în limba engleză) este realizat în parteneriat cu University of Traditional Chinese Medicine of Beijing (China), universitate de prestigiu în domeniul programului propus, disciplinele de specialitate fiind susținute de cadre didactice cu experiență de predare în programe internaționale ale acestei universități. Prestigiul Universității de MTC din Beijing, partenera și colaboratoarea noastră, este direct recunoscut prin clasarea pe locul I in ierarhia Universităților de MTC din China.

Misiunea programului de studii Medicină Tradițională Chineză din Braşov constă în a crea oportunități de extindere a cunoștințelor medicinii alternative și de cercetare pentru specialiști din domeniul sănătății prin cuprinderea ariei medicinei alternative pentru a forma cadre cu pregătire superioară, ce vor fi capabile să satisfacă, la nivelul exigențelor europene, nevoile din sectorul medical de:

  • - promovare a unui mod de viață sănătos
  • - o abordare unitară a organismului uman în cadrul diagnosticului
  • - înțelegere a principiilor terapiilor complementare ce se adresează concomitent mai multor aparate și sisteme având caracteristici definitorii interferarea canalelor energetice caracteristice organismului uman, non-invazivitatea sau minim invazivitatea, în vederea evaluării și explicării unor situații noi, în contextul mai larg al unor modele de îngrijire medicală integrativă
  • - înțelegere a principiilor unor forme de terapie complementara (de exemplu, prin dans –QiGong) și utilizarea acestora în cunoștință de cauză pentru promovarea eficientă a sănătății din perspectiva holistică, prin integrarea cunoștințelor obținute referitoare la terapiile complementare în principiile medicinei vestice (alopat), în scopul creșterii calității și siguranței în îngrijirea pacientului

Scopul programului de master este de a dezvolta abilitățile de cercetare științifică în domeniul Medicinei Tradiționale Chineze, concomitent cu formarea de competențe de bază privind însușirea și aprofundarea principiilor și metodelor Medicinei Tradiționale Chineze, permițând absolvenților să evalueze și integreze mijloacele terapeutice ale Medicinei Tradiționale Chineze, în contextul medicinei bazate pe dovezi.

Pregătirea masteranzilor se desfăşoară pe parcursul a 2 ani de studiu (4 semestre), numai la cursuri de zi. Activitățile didactice se vor desfășura în sistem modular, disciplinele fiind organizate în module succesive a câte 2-3 săptămâni de predare intensivă, în conformitate cu numărul de ore semestrial prevăzut în planul de studiu, urmata de testare.

Activitatea semestrului al IV-lea este activitate practică pentru elaborarea lucrării de disertație, care reprezintă oportunitatea majoră a unui stagiu practic în China, unic sau repetat (în cadrul și sub coordonarea cadrelor didactice ale Universității de MTC din Beijing). Studenții masteranzi vor avea posibilitatea de a opta pentru efectuarea activităților practice în clinicile specializate ale Beijing University of Chinesse Medicine, resursele pentru realizarea mobilităților de practică fiind asigurate de Universitatea Transilvania din Brașov.