Masterat

 

Programe de studii

Programul de master în MSPPS promovează ideea achiziției, pe tot parcursul vietii, de competențe complementare formării ințiale. Obiectivul specific al masterului în MSPPS constă în formarea şi dezvoltarea competențelor şi abilităților manageriale, complementare pregătirii medicale inițiale a cursanților, în vederea imbunătățirii raportului cost-beneficiu şi eficientizării serviciilor sanitare, în condiții de calitate ridicată a actului medical. Principala misiune este să completeze cunosțintele din domeniul managementului şi politicilor sanitare şi să contribuie la dezvoltarea de abilități necesare specialiştilor din domeniul medical, într-o paletă suficient de largă pentru ca pregătirea lor să aibă o cât mai extinsă utilitate socială şi la un nivel adecvat de calitate.

Masterul Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative apare ca o necesitate a dezvoltării serviciilor de asistență medicală în concordanță cu nevoile unei populații a cărei speranța de viața este în creştere şi care prezintă odată cu avansareaîin vârstă o patologie dominată de boli cronice maligne sau non-maligne care afectează dramatic calitatea vietii. Creşterea incidenței cancerului şi menținerea unui indice crescut al mortalității este un argument în plus pentru dezvoltarea acestui sector medical. Asistăm în ultimii ani la ajustări ale cadrului legislativ ce au inclus îngrijirile paliative în unități cu paturi şi din 2010 ingrijirile paliative la domiciliu şi în ambulatoriu - Legea drepturilor pacientului şi Contractul cadru din 2007.