Confirmarea locului

 Confirmarea locului pentru candidații admiși pe locurile finanțate de la BUGET:

 CONFIRMAREA LOCULUI - FAZA IV  se va face în perioada

Sâmbătă – 2 septembrie 2023 – 9:00 – până la ora 12:30
Duminică – 3 septembrie 2023  – 9:00 – până la ora 12:30
Luni – 4 septembrie 2023– 9:00 – până la ora 13:00

Candidații admiși pe locurile bugetate vor confirma locul prin depunerea dosarului la sediul Facultății de Medicină.

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 56 Brașov, corpul K

Atenție!
Neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaților admiși.

 Acte necesare:

 1. Dosar plic
 2. Diploma de Bacalaureat – în ORIGINAL
 3. Certificat de naștere – original + copie simplă ( care se va certifica conform cu originalul la sediul Facultății)
 4. Act de identitate – original + copie simplă ( care se va certifica conform cu originalul la sediul Facultății)
 5. Fișa candidatului la admitere
 6. Adeverință medicală – original
 7. Poză tip buletin de identitate – 2 bucăți ( pe spatele fiecărei poze vă rugăm să scrieți numele și prenumele)
 8. Certificat de căsătorie pentru candidații casătoriți –dacă este cazul
 9. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială sau certificatul de deces al parinților –dacă este cazul

După depunerea actelor de studii în original , se va genera contractul de studii , pe care va trebui să-l listați, să-l semnați și să-l încărcați pe platforma de admitere.

Din contul personal al platformei online accesați butonul ÎNCARCĂ CONTRACT STUDII SEMNAT.

Contractul de studii în original va fi depus de candidat la secretariatul Facultății de Medicină până cel târziu în data de 30 septembrie 2023.

Confirmarea locului pentru candidații admiși pe locurile cu TAXĂ :

 Plată primei tranșe a taxei de scolarizare -1000 RON

 -online (cu cardul) din platforma de admitere

- prin ordin de plată sau mandat poștal în contul de Trezorerie, caz în care trebuie să încărcați OBLIGATORIU pe platforma de admitere dovada de plată, în perioada de confirmare, conform datelor prevăzute în contractul de înscriere.

 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
 • Cod fiscal: 4317754
 • Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
 • Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
 • Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos :

 • Tipul taxei: prima tranșă din taxa de școlarizare
 • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere , cu inițiala tatălui)
 • Facultatea de Medicină și programul de studiu (MEDICINĂ, AMG, BFKT, LC)

Dupa validarea plății, se va genera contractul de studii, pe care va trebui să-l listați, să-l semnați și să-l încărcați pe platforma de admitere.

Din contul personal al platformei online accesați butonul ÎNCARCĂ CONTRACT STUDII SEMNAT.

Contractul de studii în original va fi depus de candidat la secretariatul Facultății de Medicină până cel târziu în data de 30 septembrie 2023.