Rezultate admitere faza finală

Pentru CONFIRMAREA LOCULUI , candidații declarați admiși în Faza finală, trebuie să iși aducă dosarul cu actele în original sau copii legalizate și dovada plății primei tranșe a taxei de școlarizare în valoare de minim 1000 de lei, în data de 05 septembrie 2019, între orele 09:00 - 13:00. Plățile se pot efectua și la casieria universității din Corpul T. Confirmarea locului se face personal sau prin împuternicit cu procură notarială.

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Lista total înscriși medicină - în ordine alfabetică
Medicină admiși:
MEDICINĂ - BUGET
MEDICINĂ - CU TAXĂ
CANDIDAȚI RROMI
CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, LABORATOR CLINIC

Lista total înscriși - în ordine alfabetică
- Asistență medicală generală - BUGET
- Asistență medicală generală - CU TAXĂ
- Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - BUGET
- Balneofiziokinetoterapie și recuperare - CU TAXĂ
- Laborator clinic - BUGET
- Laborator clinic - CU TAXĂ
- Candidați admiși rromi

CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI