Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor Vezi lista bursierilor      

 

Criterii propuse pentru departajarea studentilor dupa punctajele obtinute/mediile obtinute

Indiferent daca departajarea se face in functie de punctaj sau in functie de medie (acest lucru depinzand de scopul pentru care se face departajarea), atat la programele de licenta, cat si la cele de master se vor aplica criteriile privind disciplinele cu cel mai mare numar de credite.

Astfel, se vor lua in calcul punctajul/punctajele la disciplina/disciplinele, din anul anterior celui pentru care se face departajarea (sau semestrul anterior – in cazul burselor pe semestrul II), cu cel mai mare numar de credite in planul de invatamant.

In cazul in care se folosesc medii pentru departajare, se va merge pe atatea zecimale cat sunt necesare pentru a se putea face o departajare.

In cazul in care nici unul din criteriile anterioare nu poate face departajarea, se va merge pe punctajele/mediile generale din anii anteriori, coborand pana la nivelul (anul de studiu) care poate stabili o departajare.

In orice competitie in care se vor folosi aceste criterii de departajare, existenta actelor de studii in original la dosarul studentului este conditie eliminatorie.