Bursa de excelență

Bursa de excelență Transilvania – ediția 2019


În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (RAB), Universitatea Transilvania din Brașov va acorda pe bază de competiție de dosare, Bursa de excelență Transilvania – ediția 2019, în valoare de 3000 lei.
Pentru detalii:
Click aici