Rezultate admitere faza II

Pentru CONFIRMAREA LOCULUI, candidații declarați admiși în Faza II (la TOATE programele de studii ale Facultății de Medicină), trebuie să iși aduca dosarul cu actele ÎN ORIGINAL în data de 28 iulie 2019, între orele 11:00 - 13:00. Cei admiși pe locurile cu taxă pot aduce actele în copii legalizate și trebuie sa aibă în dosar și DOVADA PLĂȚII primei tranșe a taxei de școlarizare în valoare de minim 1000 de lei. Plățile se pot efectua și la casieria universității din Corpul T, duminică, începând cu ora 10.00. Confirmarea locului se face personal sau prin împuternicit cu procură notarială.
Candidații declarați admiși care nu îndeplinesc condițiile de mai sus vor fi RETRAȘI DEFINITIV de pe liste.

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI MEDICINĂ – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Lista total înscriși
Medicină admiși:
BUGET
CU TAXĂ 
– CANDIDAȚI RROMI
– CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI


CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, LABORATOR CLINIC

Lista total înscriși - în ordine alfabetică
Asistență medicală generală - BUGET
Asistență medicală generală - CU TAXĂ
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - BUGET
Balneofiziokinetoterapie și recuperare - CU TAXĂ
Laborator clinic - BUGET
Laborator clinic - CU TAXĂ
Candidați admiși rromi
Candidați admiși români de pretutindeni

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ABSENȚI
CANDIDAȚI RESPINȘI