În atenția candidaților aflați în listele de așteptare:

Conform contractului, pentru a putea fi luați în considerare la rularea listelor finale din 1 august 2020, pentru ocuparea unui loc prin admitere, trebuie să bifați în aplicația de admitere această opțiune. În caz contrar veți fi declarați respinși.

CONDIȚII PENTRU ADMITERE

Program de studii - Medicină

Concurs de admitere - concurs 100% pe bază de grilă de testare din Biologie (clasa a XI-a) și Chimie organică (clasa a Xa și a XI-a);
Criteriul de ierarhizare: media este prioritară
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Punctajul obtinut la grilele de Biologie;
 2. Media examenului de bacalaureat
 3. Media aritmetică și medii din anii de liceu.

Programele de studii - Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare și Laborator Clinic

Concurs de admitere
 • Grilă de testare din biologie (clasa a XI-a) = 60% din cuantumul mediei;
 • Media examenului de bacalaureat = 40% din cuantumul mediei.
Criteriul de ierarhizare: media este prioritară
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Punctajul obținut la testul grila;
 2. Media aritmetică și medii din anii de liceu.
Număr de locuri Învățământ cu Frecvență (IF)
Medicină
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni tări terțe UE bursieri ai statului român: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Rromi: 0
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0
Alte burse: 0
Asistență medicală
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni tări terțe UE bursieri ai statului român: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Rromi: 0
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0
Alte burse: 0
Balneofiziokinetoterapie si recuperare
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni tări terțe UE bursieri ai statului român: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Rromi: 0
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0
Alte burse: 0
Laborator clinic
Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni tări terțe UE bursieri ai statului român: 0
Cetățeni țări terțe UE CPV: 0
Rromi: 0
Candidați cu an pregătitor în 2019-2020: 0
Alte burse: 0
Taxe

Taxa de inscriere: 250 de lei la Programul de Studii Medicină, 200 de lei la programele de studii Asistență medicală, Balneofiziokinetoterapie șI Recuperare  , Laborator Clinic
Taxa de școlarizare: 6000 de lei / an la programul de studii Medicină
Taxa de școlarizare: 4500 lei / an la programele de studii Asistentă medicală și Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Taxa de școlarizare: 3500 lei / an la programul de studii Laborator clinic

Detalii taxă de înscriere                                                                                                            Aplicația pentru înscriere online

Tematici pentru admitere

Medicină

 • • Biologie - clasa a XI-a
 • • Chimie organică - clasa a Xa și clasa a XI-a

Tematica admitere Medicină 2020

Asistență medicală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare și Laborator clinic

 • • Biologie - clasa a XI-a

Tematica admitere AMG BFKT LC 2020

Notele (maxime/minime) din sesiunea Iulie 2019 pe programe de studii

DETALII

 

Afla mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Repartizarea pe intervale orare pentru susținerea interviului MSPPS

Repartizarea pe intervale orare pentru susținerea interviului MSIP

Programare pentru susținerea interviului MTC

 

Înscriere Master - 19-21 Septembrie 2020

Susținere interviu Master - 22-23 Septembrie 2020

Detalii înscriere Master

Toti candidatii la programele de master trebuie sa isi faca inscrierea online    AICI   

Medicină Tradițională Chineză

Prezentarea programului - Master Medicină Tradițională Chineză

Tematica admitere - Master Medicină Tradițională Chineză

Managementul strategiilor preventive și politici sanitare

1. MSPPS – Tematica examenului de admitere la Masterat

Concurs de admitere

 • 50% interviu din tematică
 • 50% media examenului de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. media generală a anilor de studiu din ciclul licenței
 2. nota obținută la probă scrisă a examenului de diplomă / licență
 3. nota obținută la probă de susținere a lucrării de licență
Medicină Tradițională Chineză

Concurs pe bază de interviu

 • atestat limba engleză
 • 50% interviu
 • 50% media examenului de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. nota interviu
 2. nota examenului de licență
 3. media anilor de studiu
Managementul și strategiile îngrijirilor paliative

Concurs de admitere

 • 50% interviu din tematică
 • 50% media examenului de licență
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. nota obținută la interviu
 2. media generală anilor de studiu din ciclul licenței
 3. nota obținută la probă scrisă a examenului de diplomă / licență
 4. nota obținută la probă de susținere a lucrării de licență

Tematica admitere -      MSIP_TEMATICA_ADMITERE_MASTER_MANGEMENTUL_SI_STRATEGIA_INGRIJIRILOR_PALIATIVE.pdf

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 4.000 lei / an pentru MSPPS, MSIP și Master Medicină Tradițională Chineză.

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV -admitere:

1. Taxa de înscriere se achită :
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
Tipul taxei: taxă admitere Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere) Inițiala tatălui Facultatea aleasă pentru înscriere Forma de învățământ (IF) Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca OBLIGATORIU într-un singur fișier, în aplicația de înscriere.
Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

2. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achită:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere . Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
Tipul taxei: taxă școlarizare
Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere) Inițiala tatălui Facultatea unde a fost admis Programul de studii Forma de învățământ (IF)
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Afla mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere
Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.
Taxe de școlarizare

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro